Индустриите, в които намират приложение нашите решения за четене на лични документи са: Хотелиерство, Граничен контрол, Летища, Болници, Банки и кредитни компании, Терминали за самообслужване, Магазини за алкохол и цигари и други.

ID BOX ONE 111


ID BOX One 111 е четец за лични документи, който е съвместим с всички приложни софтуери, поддържащи въвеждане на данни от клавиатура.

Свместим е с всички софтуери за управление на Хотели и е приложим в обекти, където се изисква бързо въвеждане на клиентски данни на рецепция.

Четците от тази гама имат приложение и в много други сфери- болници, банкови и кредитни институции, граничен контрол и др.

Към четеца се предлага и софтуер за въвеждане /транслация и табулация/ на разчетените данни във всеки един софтуерен продукт.

* цена с включен едногодишен лиценз за  STS MRZInput Pro: 499 €

STS MRZreader PRO Software за четци на DESKO


Софтуерът за четене и попълване на данни от DESCO ID Reader в PMS прочита данните на госта от MRZ зоната на паспорта или личната карта, и автоматично ги попълва в хотелската система. Съвместим със всеки един софтуер, който позволява въвеждане на данни от клавиатура.

*Работи с четеца, който вече сте закупили.

*Цена за поддръжка и лиценз за една година: 149 €

*Цена за поддръжка и лиценз за сезонни хотели: 99 €

Повече информация...

ID2Doc+AVA5 Plus


 

Единствена по рода си технология, която прави цялостно двустранно разчитане и попълване на всички данни от българските лични документи на кирилица.

Чете и попълва директно на кирилица, а  не прави транслитерация, при която се допускат много грешки.

Чете и попълва данни от чуждестранни лични документи по ICAO- паспорти и лични карти.

Сканирайте до 5 лични карти едновременно!

Опция за отложено попълване на данните.

Опция за верификация на данните с база данни на МВР.

* цена с включен едногодишен лиценз, инсталация и поддръжка:

549 € за сезонен хотел

599 € за бизнес хотел

ID BOX ONE 121


Многофункционален четец, поддържащ четене на MRZ зона и RFID чип на лични документи!

*Цена: 599 €

ID BOX ONE 151


Многофункционален четец, поддържащ четене на MRZ зона,  RFID чип и SAM на лични документи!

*Цена: 699 €

STS MRZreader PRO Software


Софтуер за транслация и табулация на разчетената от MRZ зоната на личния документ инфомрация. Съвместим със всеки един софтуер, който позволява въвеждане на данни от клавиатура.

*Цена: включен е в цената на ID BOX 111

Copyright © 2018 Posbulgaria. All Rights Reserved.
Green SAP Windows Embeded Partner ORACLE Posiflex